د ډونلډ ټرمپ بهرنۍ تګلارې

د ډونلډ ټرمپ بهرنۍ تګلارې

ټاکل شوې د امريکا نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته داسې يوه نړۍ په میراث پاتې ده چې له خطرونو او ګواښونو ډکه ده. داسې نړۍ چې د امريکا ځواک ننګوي.

د ډونلډ ټرمپ بهرني تګلارې ته کتنه.