ژغورونکی سپی

ژغورونکی سپی

سپي د ژويو ترمنځ د انسان تر ټولو ښه ملګری بلل شوی دی. خو يو سپی چې وېز یې باله، کيسه يې يو بېل ځانګړی اړخ لري.

دغه سپي نهه کسان له ډوبېدو ژغورلي وو، خو له بده مرغه دا سپی د سږني کال لومړيو کې مړ شو.

اوس د انګلستان لوېديځ يوه خيريه ټولنه چې د دغه سپي پالنه يې کوله، هيله لري يو بل ځای ناستی سپی یې وروزي.