هند کې د مسلمانانو بې روزګاري

هند کې د مسلمانانو بې روزګاري

هند له اقتصادي پلوه د چټکې ودې حال کې دی خو د ځوانانو د بېکارۍ ستونزه په کې هم يو لوی سرخوږی دی.

دلته ځينې مسلمانان وايي توپيري چلند ورسره کېږي خو حکومت يې د مسلکي وړتياوو نشتوالي ته ګوته نيسي.

د یوې نوې شمېرنې له مخې هند کې هرو څلورو سوالګرو کې یو یې مسلمان دی.