نايجريا کې د فساد ضد هڅې

نايجريا کې د فساد ضد هڅې

که مو نایجیریا کې له خلکو وپوښتل چې د خپلو پولیسو په اړه څه فکر کوي مثبت ځواب به در نه کړي نو اوس د دې هېواد د پولیسو په ځواک کې ځینې هڅه کوي دا حالت بدل کړي.

ابایومي شوګونلې د نایجیریا د پولیسو مرستیال کمېشنر دی، ده د شکایتونو یوه څانګه پرانیستې چې د پولیسو د بد چلند په اړه پېښې ثبت کړي.

دا په ټوله افریقا کې لومړی ځل دی چې داسې یو څه کېږي.