په افريقا کې د مرغانو والګي خپرېدو خلک اندېښمن کړي

په افريقا کې د مرغانو والګي خپرېدو خلک اندېښمن کړي

په تېرو دوو کلونو کې په لوېدیځه افریقا کې د مرغانو والګی په چټکۍ خپرې.

بورکینا فاسو، عاج ساحل، ګانا، نیژر، او نایجیریا ټولو کې د اېچ پنځه اېن یو وایرس شته او په میلیاردونو تاوان یې اړولی دی.

د دې وایرس کابو کول هم ګران دي ځکه تر ډېره یې مرغان له ځان سره له یوه ځایه بل ځای ته وړي.

د دې کال په سر کې دغه والګی کامېروون ته ورسېد او اوس یې اندېښنې را پورته کړې دي.