ژوي او طبيعت

ژوي او طبيعت

چینايی الاصله بریتانیایی عکاس جکي پوون یو له هغو ګوتو په شمار کسانو دی چې اوس هڅې کوي د چين په غرونو او درو کې د وحشي ژوو فلمونه او عکسونه واخلي.

دی په خپل پلرني هېواد کې د وحشي ژوو د عکاسۍ او فلم په صنعت را سره خبرې کوي چې څنګه غوړېدلی دی.