د جګړې ماشومه

د جګړې ماشومه

د ۲۰۱۶ کال اوږدو کې مو د سوریې ملکي وګړو په اړه خورا ډېرې کيسې واورېدې، چې د جګړې وحشتونو او ويجاړيو کې ګېر شوي وو.

خو د يوې وړې نجلۍ لپاره، چې جګړه کې ټپي شوې، تر مخ یې د يوه ښه کال هيله ده.

دې دا تېره نژدې موده جرمني کې د ژوند بدلولو عمليات کړي دي.

د بي بي سي دې راپور کې يې کيسه ګورو، ځینې برخې يې ښايي درته خواشينوونکې وي.