لندن د کامرې له سترګو

لندن د کامرې له سترګو

لندن د بېګ بن، بکېنګم ماڼۍ، لندن ای، او يو شمېرو نورو ځايونو په ګډون په څو مشهورو نښو په نړيواله کچه ځلېدلی، ميليونونه سيلانيان يې سيل او نندارې ته راځي، او هم په نړۍ کې يو داسې ښار دی چې تر نورو ډېر انځورونه يې اخيستل کېږي.

خو يوه ځايي انځور اخيستونکي د دې ښار کمو پېژندل شويو نښو په لټون کلونه وخت تېر کړی دی. پيټر ډېزلي دلته د خپلو څو غوره ځايونو ننداره راباندې کوي.