د اقتصاد له نړۍ خبرونه

د اقتصاد له نړۍ خبرونه

د افغان حکومت او برېښنا شرکت تر منځ نوی تړون چې په لوګر، پکتیا او خوست کې به زرګونه کورنیو ته برېښنا رسوي.

دا او ګڼ نور اقتصادي خبرونه یې په دې ګڼه کې راسره کتلی شئ.