د نارينه وو او ښځينه وو ترمنځ د معاشونو توپير

د نارينه وو او ښځينه وو ترمنځ د معاشونو توپير

د ښځي او سړي تر منځ د عاید واټن د ډېرو په اند توپیري چلن دی.

د هالیووډ له ستورو رانیولې بیا د نورو ډګرونو له کارکوونکو د نړۍ په ګڼو هېوادونو کې د ښځو او سړو تر منځ د عاید او معاش واټن شته.

بریتانیا کې د ملي شمېرو د ثبت اداره وايي دا توپیر په ځانګړې ډول بریتانیا کې په تېرو څلورو لسیزو کې راکم شوی.

دا توپیر په ایسلنډ کې تر ټولو کم دی.

شازیه سنګروال یې په اړه نور معلومات وړاندې کوي.