بریتانیا کې د ویزې سختو قوانینو زرګونه کسان له خپلې ښځې یا مېړه جلا ژوند ته اړ کړي

په ۲۰۱۲ کال کې په قانون کې د بدلون له امله په بریتانیا کې زرګونه کسان له خپلو میرمنو، مړونو او یا هم بچیانو لیري پاتي شوي.

د بریتانیا محافظه کاره حکومت فرمان صادر کړی چې د بریتانیا هر دایمي اوسیدونکی چې خپله ښځه یا خاوند د اروپايي اتحادیې له غړو هېوادونو پرته له کوم بل هېواد نه بریتانیا ته غواړي نو باید د کال ۱۸۶۰۰ عاید ولري.

دې قانون په بریتانیا کې میشت افغانان له څه ډول ستونزو سره مخامخ کړي؟

ابراهیم امیري