نيپال کې د خښتو بټۍ د نوې ټکنالوژۍ په مرسته له پاکې انرژۍ کار اخلي

نيپال کې د خښتو بټۍ د نوې ټکنالوژۍ په مرسته له پاکې انرژۍ کار اخلي

د ۲۰۱۵ کال په اپرېل کې نیپال سختې زلزلې ولړزاوه. دې زلزلې د کتمندو زیاتې برخې ونړولې او په زرګونو انسانان په کې ووژل شول.

له هغه وخت دا دی اوس دوه کاله تېرېږي، د بیا رغونې په کارونو کې یې یو هم د خښتو د بټيو بېرته فعالیت دی چې مخکې یې چاپېریال ککړاوه خو اوس په پاکه انرژي کار کوي.