هند کې د نجونو زيانولو پر ضد مبارزه

هند کې د نجونو زيانولو پر ضد مبارزه

دا نسلونه کېږي چې په هند کې د نجونو زیانولو پر ضد مبارزه روانه ده. که څه هم دا ناقانونه کار دی چې ډاکتران د مېندوارۍ په وخت کې مور او پلار ته د ماشوم جنس وښيي خو بیا هم دلته هر کال ۶۰۰ زره نجونې زیانېږي.

اوس پر دې موضوع یو ځل بیا تاوده بحثونه کېږي، ځکه په لوېدیځ ایالت مهارشترا کې یوه پېښه شوې وه.