ارشیف: د امریکا تر ټول لوی بم ازموینه

ارشیف: د امریکا تر ټول لوی بم ازموینه

۲۰۰۳م کال کې د امریکا دفاع وزارت دغه ویډیو خپره کړه او وویل چې دوی په بریالیتوب سره د خپل تر ټولو لوی بم ازموینه کړې.

تېره ورځ د امریکا دفاع وزارت وویل چې دغه لوی بم یې په افغانستان کې د داعش پر ضد کارولی دی.