یو وایي څه وخورم بل وایي په چا یې وخورم

د ملګرو ملتونو د خوړو او زراعت اداره اټکل کوي چې د نړۍ ۱۱ فیصده خلکو ته خواړه په پرله پسې توګه سم نه ورسیږي او له خوار ځواکۍ کړیږي.

په داسې حال کې چې په نړۍ کې د خوړ د تولید یو پر ۳ برخه ضایعه کیږي. په لندن کې یوه پروژه غواړي دغې ستونزې ته د حل لار وپلټي.