هند کې د طلاق مسله

هند کې د طلاق مسله

هند کې سترې محکمې د مسلمانانو ترمنځ د دريو طلاقونو د قضيې پر اورېدلو پيل کړی دی. د دغه هېواد د عدالت لوړه مرجع دا ارزوي چې د دود شوي طلاق د چال چلن له امله خو به د ښځو له حقونو سرغړونه نه کېږي.

پر دې هم غور کېږي، چې دا به اساسي قانون کې د نارينه وو اوښځينه وو ترمنځ د برابرۍ له بنسټونو سره خو به په ټکر کې نه وي.

د مسلمانانو يو شمېر ديني ډلې دې چاره کې د عدالت د لاسوهنې پر خلاف دي.