د لويې خولې لرونکی شارک

د لويې خولې لرونکی شارک

د جاپان په پلازمېنه توکيو کې د لويې خولې شارک ليدلی شوی. دغه شارک چې پنځه متره اوږدوالی لري په اړه يې ډېر لږ معلومات شته.