د پاريس تړون

د پاريس تړون

د نیویارک پخوانی ښاروال مایکل بلوم بېرګ وو. د پنجشنبې په ورځ، ولسمشر ټرمپ وویل هغه د پیتس بیرګ د خلکو استازی دی نه د پاریس.

خو د پیتس بېرګ ښاروال وویل هغوی د پاریس تړون مني او ورته ژمن دي. د بي بي سي خبریال نیک بریانت په دغه سیمه کې ګرځېدلی او له ځایو خلکو یې پوښتنې کړي.