له ټاکنو وروسته د بريتانيا اقتصاد

له ټاکنو وروسته د بريتانيا اقتصاد

بریتانيا کې د کاروبارونو مشران د ټولټاکنو له پايلو وروسته د باور ډراماټيکې پرځېدا خبرداری ورکوي.

يوه نظرپوښتنه چې د شرکتونو مشرانو يوه مخکښ کاروباري سازمان کړې، ښيي داسې اندېښنې شته چې سياسي ناباوري ښايي د اقتصاد لپاره ناوريني پايلې ولري. خو دغه سازمان ويلي سږنی کال د نورو ټاکنو لپاره لېوالتيا نه شته.