د هند او امريکا خبرې

د هند او امريکا خبرې

د امريکا ولسمشر واشنګټن کې د لومړي ځل لپاره د هند له لومړی وزير سره ګوري او د ترهګرۍ پر وړاندې جګړه د خبرو اجنډا کې ځای لري.