د بريتانيا تر ټولو لويه جنګي بېړۍ

د بريتانيا تر ټولو لويه جنګي بېړۍ

په بریتانیا کې د دې هېواد تر ټولو لویې جنګي بېړۍ خپل لومړنی سفر پیل کړ. دا ۶۵ زره ټنه بېړۍ - اېچ اېم اېس کوین الزابت نومېږي. له سکاټلنډه وخوځېده. بېړۍ همالته جوړه شوې وه. دا به اوس شپږ اوونۍ په سمندر کې تېروي.