د ولې پوښتنه: ولې مو تلوسه وي چې وطن ته ستانه شو؟

د ولې پوښتنه: ولې مو تلوسه وي چې وطن ته ستانه شو؟

ولې له خپله هېواده تللي تل خپلو مېنو ته د ستنېدو په تلوسه کې وي او څومره یې دغه تلوسه پوره کېږي؟ پردی هېواد کله کله ورغلي کسان نهیل او سربدالوي او د ستنېدو لېوالتیا ور اچوي، خو چې ستانه شي له ځانه سره جوړ کړی انځور یې سم نه خېژي.

د بي بي سي خبریاله شیواني کوهوک چې پخپله په هند کې زېږېدلې او برتانیا خپل کور ګڼي پر همدې یو رپوټ چمتو کړی چې پښتو بڼه یې ابراهیم امیري وړاندې کوي.