د هند وېش یاد: د ډیلي موزیم چې د خپلواکۍ د کړاو کیسې او شواهد لري

د هند وېش یاد: د ډیلي موزیم چې د خپلواکۍ د کړاو کیسې او شواهد لري

د پاکستان او هند ترمنځ د وېش د مهال خاطرو ساتلو لپاره، په هند کې لوی موزیم جوړ شوی دی. په دې موزیم کې د هغو خلکو خاطرې او یادښتونه ساتل کېږي چې د دې دواړو هېوادونو د وېش پر مهال یې لېدلې دي.

د خاطرو په دې موزیم کې داسې کیسې هم شته چې لا ډېر خلک پرې نه دي خبر.