د هند وېش، ديوې مېرمنې کيسه

د هند وېش، ديوې مېرمنې کيسه

۷۰ کاله وړاندې هند وویشل شو، هند جلا او د مسلمانانو لپاره جلا برخه د پاکستان په نامه جوړه شوه. د دواړو برخو په میلیونونو وګړي یوې او بلې برخې ته په کډه شول چې خورا ډېر تاوتریخوالی هم په کې وشو. دلته د هغو کډوالیو له کیسو د یوې مېرمنې کیسه اورو.