د برازيل سوړ اقتصاد

د برازيل سوړ اقتصاد

یو کال مخکې مخکې د برازيل ريو دي ژينېرو کې د اولمپیک لوبې کېدې او د ټولې نړۍ پام پر همدغه ښار و.

د اولمپیک لوبو د کورنو او ودانیو کاروبار هم ډېر وغواړاوه خو بیا د برازیل اقتصاد ورو شو او ډېرې ستونزې ورته پیدا شوې. ورسره د ودانیو جوړولو کاروبار هم بې خونده شو. ۸۰ سلنه نوي جوړ شوي ځایونه اوس تش پراته دي.