پاکستان کې تر ۲۰ مېلیونو ډېر ماشومان له زده کړو بې برخې دي

پاکستان کې تر ۲۰ مېلیونو ډېر ماشومان له زده کړو بې برخې دي

پاکستان کې تر ۲۰ مېلیونو ډېر ماشومان له زده کړو بې برخې دي، چې ډېری یې د کورنیو له خوا اړ شوي چې کار وکړي، ځکه هغوی ډېر بې وزلي دي، خو اوس په کراچۍ کې چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی داسې ښوونځي جوړ شوي چې د دغو ماشومانو زده کړو ته پام کوي. دغه ښوونځي د کاریګرو کوچینانو لپاره د سړک پر غاړه د زده کړې زمینه برابروي.