پاکستان کې تر ۲۰ مېلیونو ډېر ماشومان له زده کړو بې برخې دي

پاکستان کې تر ۲۰ مېلیونو ډېر ماشومان له زده کړو بې برخې دي، چې ډېری یې د کورنیو له خوا اړ شوي چې کار وکړي، ځکه هغوی ډېر بې وزلي دي، خو اوس په کراچۍ کې چې د پاکستان تر ټولو لوی ښار دی داسې ښوونځي جوړ شوي چې د دغو ماشومانو زده کړو ته پام کوي. دغه ښوونځي د کاریګرو کوچینانو لپاره د سړک پر غاړه د زده کړې زمینه برابروي.