اسپانیا: د افغانانو په ګډون کډوال نیول شوي

اسپانیا: د افغانانو په ګډون کډوال نیول شوي

د اسپانیا پولیس وایي د بیل باو پر بندر يې په لسګونه کډوال چې افغانان هم پکې شامل دي، نیولي دی. دغو کډوالو هڅه کوله هغو کښتیو ته ور پورته شي چې د بریتانیا پر خوا یې حرکت کاوه. پولیس وایي هغوی ټوله شپه په دې بوخت وو، چې د دغې لویې ډلې مخه ونیسي.