د ترکيې له ښوونيز نصابه د ډاروين تيوري لرې کړل شوه

د ترکيې له ښوونيز نصابه د ډاروين تيوري لرې کړل شوه

په ترکیه کې دا اوونۍ نوی تعلیمي کال په نصاب کې له لانجمن بدلون سره پيل شو. وړاندې د چارلس ډاروین د تکامل تیوری ښوول کېدله خو اوس یې پر ځای د جهاد په اړه نوي درسونه ورکول کیږي.

دې کار یې یو لړ مخالفتونه را پارولي چې کواګې واکمن اسلامې ګوند هڅه کوي خپل ارزښتونه پر یو سیکلور یا غیر مذهبي تعلیمي سیسټم وتپي.