له شمالي کوريا سره د جګړې پايلې به څه وي؟

له شمالي کوريا سره د جګړې پايلې به څه وي؟

سپينې ماڼۍ د شمالي کوريا ګواښونه غندلي، چې ويلي يې دي له خپلې هوايي فضا بهر به هم د امريکا جنګي الوتکې غورځوي.

که امريکا له شمالي کوريا سره جګړه وکړي پايلې به يې څه وي؟