تصویرونه: د بابا فرید میلې رنګونه

د هند پنجاب ایالت ته فرید کوټ نوم ورکړل شوی دی. دغه نوم د چشتیه سلسې اړوند صوفي فرید الدین مسعود په نامه ورکړل شوی، چې سیمه کې د بابا فرید ګنج شکر یا شیخ فرید په نامه مشهور دی. نوموړی ۱۲۶۶ کال کې وفات شوی دی.

بابا فرید، فرید کوٹ د انځور حقوق Subhash Parihar

موکلهار ښار ته د نوموړی صوفي د ورتګ په مناسبت دغه ښار ته فریدکوټ نوم ورکړل شوی. پر دغه جومات لیکلي: ټله بابا فرید جي.

فرید کوٹ د انځور حقوق Subhash Parihar

د دغې سیمې نکلونو کې ویل شوي، چې د پاچا نوکرانو نوموړی صوفي اړ کړی و، چې له بیګار مزدورانو سره یو ځای کار وکړي، خو یو ځل پاچا ولیدل چې د هغه پر سر ایښي غوټه یوه لویشت د هغه له سره پورته وه او پاچا د پېښې له لیدو وروسته له هغه بښنه وغوښته او ښار ته یې د هغه نوم ورکړ.

بابا فرید، فرید کوٹ د انځور حقوق Subhash Parihar

د بابا فرید یو شمېر شعرونه په ګرو ګرنت کتاب کې هم شامل دي، چې د سکانو سپيڅلی کتاب دی. دغه کتاب ۱۶۰۴ کې ګرو ارجن دېو مرتب کړی دی.

بابا فرید، فرید کوٹ د انځور حقوق Subhash Parihar

زیارت کې د یوې ونې څانګې لرګی هم ایښی دی او ویل کېږي چې بابا فرید دغه لرګي ته لاس وروړی دی. د ونو درناوی یا عبادت په یو شمېر مذهبونو کې دود دی، ځکه په زیارت کې د دغه لرګي شتوالی فوق العاده نه بلل کېږي.

بابا فرید، فرید کوٹ د انځور حقوق Subhash Parihar

د زیارت دیوالونو کې له هندارو کار اخیستل شوی دی.

بابا فرید، فرید کوٹ د انځور حقوق Subhash Parihar

یو شمېر زیارت کوونکي خپل مذهبي کتابونه لولي.

بابا فرید، فرید کوٹ د انځور حقوق Subhash Parihar

په زیارت کې شته ډېوې تل بلې ساتل کېږي.

بابا فرید، فرید کوٹ د انځور حقوق Subhash Parihar

زیارت ته هغه جوړې هم ورځي، چې نوي ودونه یې کړي وي.

بابا فرید، فرید کوٹ د انځور حقوق Subhash Parihar

د سکانو سپيڅلی کتاب ګرو ګرنت صاحب زیارت کې ایښی دی.

بابا فرید، فرید کوٹ د انځور حقوق Subhash Parihar

ډېری زیارت کوونکي پر بیوزلو خواړه ویشي.

بابا فرید، فرید کوٹ د انځور حقوق Subhash Parihar

دغه زیارت ته د بېلا بېلو مذهبونو منونکي ورځي.

بابا فرید، فرید کوٹ د انځور حقوق Subhash Parihar

مېلې ته د هر عمر کسان ورځي.

بابا فرید، فرید کوٹ، لنگر د انځور حقوق Subhash Parihar

د زیارت لپاره ځانګړي پخلنځي کې د زیارت کوونکو لپاره خواړه چمتو کېږي. ځايي خلک دغه خواړه لنګر پرساد بولي.

بابا فرید، فرید کوٹ، لنگر د انځور حقوق Subhash Parihar

د لنګر خواړه د بېلو مذهبونو پر منونکو زیارت کوونکو وېشل کېږي.

بابا فرید، فرید کوٹ د انځور حقوق Subhash Parihar

مېلې ته د لویانو تر څنګ کوچنیان هم ورځي.

سبهاش پریهار د ځايي پوهنځي متقاعد پروفیسر دی. نوموړي د پنجاب پر کولتور پراخه څېړنه کړې او مستند فلمونه یې جوړ کړي دي. نوموړي دغه مېله هم په تصویرونو کې ثبت کړې او یو شمېر دغه تصویرونه یې بي بي سي ته ورکړي دي.