د طالب له زندانه د امریکا تر محاکمې

د طالب له زندانه د امریکا تر محاکمې

د هغه امریکايي سرتېري محاکمه پلېږي چې، په ۲۰۰۹ کال کې، په افغانستان کې، له خپلې اډې وتلی و او بیا طالبانو نیولی و. بو برګډال، پنځه کاله له طالبانو سره اسیر و. تر هغو چې د ګوانتانامو د پنځو بندیانو په بدل کې خوشي شو.

تېره اوونۍ، په امریکا کې محاکمې دی د خپلې پوستې په پرېښودو پړ وپېژاند.