د سر وېښتو جوړولو ځانګړی هنر

د عاج ساحل، یوه هنرمنده لایتیتیا کې، د وېښتانو جوړولو د هنر یو ځانګړی ډول لري. دا له خپلو وېښتانو - پر خپل سر - هنر جوړوي. کله کله یې پنځونې سیاسي، کله ښکلې او کله کله بیا خندونکې او چندان نه وي.