د روسيې انقلاب او زه

د روسيې انقلاب او زه

د روسيې انقلاب په ګرده نړۍ کې بدلون راوست. له مسکو تر مالي او ولاديوستوک تر وينزويلا، خلک له بي بي سي سره خپلې کيسې شريکې کړې دي.