ولې پدماوتي فلم هند کې سختې ناندرې را پورته کړي؟

ولې پدماوتي فلم هند کې سختې ناندرې را پورته کړي؟

هند کې له څه مودې راهیسې پر پدماوتي فلم سختې نیوکې شوي او پر ضد یې د هندوستان په مختلفو ښارونو کې لاریونونه شوي.

خو دغه فلم ولې دومره ناندرې را پورته کړي؟ ثنا ساپۍ یې په اړه جزییات لري.