د شتمنو عربو کم عمره او موقتې هندۍ ناوې

د شتمنو عربو کم عمره او موقتې هندۍ ناوې

د هندوستان په مسلمان مېشتو ایالتونو کې یو شمېر کم عمره نجونې د پیسو په بدل کې د عربي هېوادونو شتمنو ته واده شوي، چې تر نکاح وروسته یې پرې ایښي دي.

خلیج هېوادونو شتمنو ته د هندوستان د اندرا پردېش او تلنګانه ایالتونو د مېشتو غریبو مسلمانانو د لوڼو ودول نوې کیسه نه ده.

بي بي سي ته همداسې يوې نجلۍ خپله کيسه کړې چې په" ۱۳ کلنۍ له ۵۵ کلن سړي ته واده شوې ده".