د اقليم په اړه سرمشريزه پاريس کې پرانيستل شوه

د اقليم په اړه سرمشريزه پاريس کې پرانيستل شوه

د نړۍ له لروبره مشران او د کاروبارونو او بانکونو مخورې څېرې پاريس کې یو سرمشريزه کې سره غونډېږي، چو موخه یې د نړيوالې تودوخې کابو کولو لپاره د نړيوالو هڅو بیا تازه کول دي.

د يوې سيارې سرمشريزې په نامه دې غونډې پرانيسته کې د فيجي لومړي وزير فرانک باينيماراما د مالي ژمنو چټکې پلي کېدا غوښتنه وکړه، او ويې ويل له اقليمي بدلون سره په تړاو شتمن او بېوزلي هېوادونه ټول يوه بېړۍ کې دي.