نوې زېږېدلې نجلۍ چې زړه یې بهر و

نوې زېږېدلې نجلۍ چې زړه یې بهر و

په برتانیا کې جراحانو د هغې ماشومې بریالي عملیات کړي چې زړه يې له سينې بهر و. دا عملیات د انګلستان د لېستر ښار په ګلېنفيلډ روغتون کې ترسره شول.

جراحانو د دې نوې زېږېدلې ماشومې زړه بېرته د هغې په سينه کې دننه ځای پر ځای کړ. وانیلوپ هوپ ولکنس چې د سینې د فقس سر هډوکی نه لري درې اوونۍ له وخته وړاندې د جراحۍ په مرسته نړۍ ته راغله.

دا له درې عملیاتو تېره شوه چې زړه یې په سینه کې ورته کېښود.

دا ستونزه چې یکتوپیا کوردېس ectopia cordis نومېږي په ډېرو لږو ماشومانو کې وي. په یو میلیون زوکړو کې یو څو داسې وي چې ډېری یې مړه پیدا کېږي.