د بلې ژبې زده کړه

د بلې ژبې زده کړه

د بلې ژبې زده کړه، ډېری افغانان او پښتانه چې نورو هېوادونو ته تللي، اوس هلته ځايي ژبې ده کوي، موږ يې فنلډ کې د مېشتو افغانانو حال اخلو. د بلې ژبې زده کړه او پرې خبرې د خلکو ترمنځ د پولو او پوهاوي کې د خنډونو له منځه وړلو کې مرسته کوي.

څېړنو ښوولې چې د نورو ژبو زده کړه، او پرې پوهېدا ان د ذهن او مغز غوړېدو کې هم رول لري. افغانان او پښتانه چې له خپل ټاټوبي لرې د نړۍ لروبر تللي، د ځايي ژبو په زده کړو يې پيل کړی دی.

زرګونه افغانان او پښتانه فنلنډ کې هم ژوند کوي، چې په پوهنه ځان سمبالولو لپاره بايد ځايي ژبه زده کړي. ميرويس میاخېل ورغلی و، او هغو افغانانو سره غږېدلی چې فنلډي ژبه زده کوي.