آيسلنډ کې د زلميانو د بوختياوو برياوې

آيسلنډ کې د زلميانو د بوختياوو برياوې

آيسلنډ پخوا د زلميانو ترمنځ د شرابو څښاک، سګرېټ څکولو او نشه يي توکو کارولو له لويې ستونزې سره مخامخ و. شل کاله مخکې دوی پرېکړه وکړه چې په دې اړه بايد يو څه وکړي، او زلميانو ته يې د دې پر ځای له روغتيا سره په تړاو د غوراوي ګڼ شمېر نورې لارې هم برابرې کړې.

د آيسلنډ دا ګام خورا بريالی و، دومره چې د ځوانان په آيسلنډ کې په نامه دا پروګرام د نړۍ ګڼ شمېر نورو برخو کې هم پلی کېږي. د آيسلنډ دا بری د لوبو او سپورټ بېلابېلو برخو په تېره بيا فوټبال کې هم راغبرګ شوی دی.