کانګو جمهوریت په تړاو د م م خبرداري

کانګو جمهوریت په تړاو د م م خبرداري

ملګري ملتونه خبرداری ورکوي چې، کانګو دېموکراتیک جمهوریت کې د سوله ساتو ځواکونو شمېر کمېدل دغه هېواد کې ناامني ډېره کړې ده. دا حالت تېر کال په کسای سیمه کې له هغه وروسته چې د حکومتي سرتېرو او یاغیانو تر منځ نښتې وشوې پیل شو. په دې رپوټ کې به ځینې برخې تاسې ته خوابدوونکي وي.