د ایران مظاهرې او نړیوال غبرګون

د ایران مظاهرې او نړیوال غبرګون

د ملګرو د ملتونو امنیت شورا نورو غړو پر امریکا نیوکه کړې ده ځکه هغوی یوه بېړنۍ غونډه دې لپاره را غوښتې ده چې په ایران کې پر حکومت ضد مظاهرو خبرې وکړي. چین او فرانسه وايي، په ایران کې مظاهرې نړیوال امنیت نه ګواښي. ایرانی سفیر وايي، دا غونډه ښيي چې په ایران کې مظاهرې له بهره پلانېږي.