ګوما: د پيسو ګټلو نوې لارې

ګوما: د پيسو ګټلو نوې لارې

د افریقا کانګو کې د پيسو ګټل پر هر ځای کې ګران کار دی، خو د کانګو په ګوما ښار کې بیا بیخي سختې دي.

په دې ښار کې نژدې یومیلون خلک اوسېږي او له لسیزو راهیسې له نورو ځایونو له تاوتریخوالي خلک ورتښتېدلي. خو خلکو یې دپیسو ګټلو لپاره نوې لارې چارې موندلې دي.