سعودي عربستان کې د ښځو لپاره د موټرو نندارتون

سعودي عربستان کې د ښځو لپاره د موټرو نندارتون

په سعودي کې په دې اوس اوس کې، د لومړي ځل لپاره د ښځو لپاره، د موټرو، نندارتون جوړ شوی و. دا وروسته له هغه چې څو میاشتې مخکې سعودي پر ښځو د موټر چلوولو بندیز لرې کړ. د چارواکو په وینا سعودۍ ښځې له جون میاشت راهیسې کولی شي موټر وچلوي. دا د ښځو ازادۍ لپاره یو مهم پرمختګ بلل کېږي.