هغه بایسکل چې د اوبو پر سر ځغلي

هغه بایسکل چې د اوبو پر سر ځغلي

او اوس هم د غانا يوه ځوان مخترع کيسه، دی هيله لري خپله سيمه کې له هغو ماشومانو سره مرسته وکړي، چې ښوونځي ته رسېدو کې بايد له اوبو تېر شي.

فرانک ډارکو د يوه داسې بايسکل پر جوړولو مياشتې وخت تېر کړی، چې د اوبو د پاسه هم تلی شي. ده چې خپله دا پنځونه يې د کمې ژورتيا پر يوه ډنډ ازمويلې، اوس دې ته چمتو دی، چې د سمندرګي د پاسه یې هم وازمويي.