پاکستان کې د نرښځيانو ستونزې

پاکستان کې د نرښځيانو ستونزې

په پاکستان کې د ۲۰۱۷ کال د سرشمېرېنې له مخې، شاوخوا لس زره "نرښځيان" شته.

په دې وروستیو کلونو کې پر ډېریو یې، بیخي ډېر بې رحه بریدونه شوي دي او حتی خپلو کورنیو، خپلوانو او ټولنه کې نورو وطنوالو یې وژلي دي.

اوس د دې ډلې د خوندي ساتلو لپاره پر انلاین یو اپ جوړ شوی دی.