برېښنايي سېګرېټ څومره د څکولو له عادته د تېښتې لار ده؟

برېښنايي سېګرېټ څومره د څکولو له عادته د تېښتې لار ده؟

د افغانستان او پاکستان په ګډون د نړې په ګڼ شمېر هېوادونو کې د برېښنايي سیګرټو څکول اوس ډېر دود شوې دي. ځینې یې د دې لپاره کاروي چې د تمباکو سیګرټو له څکولو ځان خلاص کړي. خو په سینګاپور کې بیا پر برېښنايي سیګرټو له دې امله بندیز لګېدلی چې ځوانان د تمباکو سیګرټو ته هڅوي. نو دې راپور کې يې کېسه ده.