د قرآن کریم زړې پاڼې څنګه ساتل کېږي؟

د قرآن کریم زړې پاڼې څنګه ساتل کېږي؟

قرآن کريم د اسلام تر ټولو سپېڅلی کتاب دی او مسلمانان یې له هر څه زيات درناوی کوي. خو کله چې د قرآن کريم ځينې نسخې زړې شي، او په جوماتونو يا کتابتونونو کې بدلون او نويو نسخو ته اړتيا وي، نو دا حال کله ناکله يو څه ستونزمن شي. دا مسئله په ځانګړي ډول پاکستان کې ډېره لانجمنه وي. دې راپور کې یې کيسه ده