پاکستان کې اېچ ای وي

پاکستان کې اېچ ای وي

پاکستان کې د اېچ ای وي، اېډز په اړه د تېر ۲۰۱۷ کال موندنې ښيي چې دغه هېواد کې پرې د اخته ناروغانو شمېر له ۱۳۰ زرو اوښتی دی. پر دې ناروغۍ ډېر اخته کسان يې په ګڼ نفوسه صوبه پنجاب کې دي.

د دې صوبې يو ځای يې هم سرګودا دی، چې دا تېر نژدې وخت یې له هغو دوه نيم زرو زیاتو کسانو چې وينه يې کتل شوې، ۳۵ کسان په کې په اېډز اخته پېژندل شوي دي.