پنجاب کې ښځينه موټر سايکل چلوونکې

پنجاب کې ښځينه موټر سايکل چلوونکې

په پاکستان کې د ښځو لپاره ډېره لویه ننګونه یا چلېنج د ټرانسپورت او امنیت ده خو په دې اوس اوس کې، په پنجاب ایالت کې، ځايي حکومت یو پروګرام پیل کړی دی. داسې چې، ښځو ته د موټر سایکل چلول ور زده کوي. یوه زده کوونکې یې فاطمه ده.