لس کلنه سینګارګره

لس کلنه سینګارګره

په لندن فېشن اوونۍ کې کار کول به د ډېرو خوب او ارمان وي خو د تایلنډ یوې سینګاروونکې دا هیله له وخته پوره شوې ده - هغه هم په لس کلنۍ کې. بي بي سي له نتانن سره وکتل. دا پر فېسبوک له پنځه کلنۍ راهیسې، زرګونه ملګري لري.